Ekosistem
Ledene gore in manjši kosi ledu plavajo na morski gladini. V daljavi je ledenik.

Zakaj strokovnjaki opozarjajo na taljenje ledu?

Voda se v naravi pojavlja v vseh agregatnih stanjih. V podnebjih, kjer temperature ne presegajo 0 °C ali ob sezonskem padcu temperatur, je prisotna v obliki ledu. Ločujemo ledeniški led, ki nastaja iz snega, in vodni led, ki ga je bistveno manj ter nastaja z zmrzovanjem vode. Na Zemlji se led pojavlja v obliki ledenih pokrovov, gorskih ledenikov in permafrosta (trajno zmrznjenih površin). Predvsem v zadnjem času so pogostejša opozorila o taljenju ledu, ki je posledica globalnega segrevanja. Otoplitev bi lahko povzročila dvig gladine svetovnega morja. Vloga ledu je povezana z regulacijo podnebja, saj povečuje odboj sončne svetlobe in izolira kopno ali ocean od ozračja. Obenem je pomemben preoblikovalec zemeljskega površja, oblikuje doline, jezerske kotanje in fjorde. Kar 80 % sladke vode je shranjene v obliki snega in ledu. Taljenje snega in ledu pri prehodu v toplejša podnebja poleg tega oskrbuje reke z vodo, kar lahko opazujemo v spremembah rečnih režimov.