Naravni pojavi
Več ledenih gor, ki plavajo v morju.

Toplotna plastovitost

Ko se poleti kopamo v jezeru, začutimo, da so zgornje plasti vode toplejše od spodnjih. Toplejše plasti so lažje in se nahajajo plitvo pod površino vode, v globinskem sloju pa je voda hladna. Do mešanja vodnih plasti poleti ne prihaja. Jeseni pa se jezera ohlajajo in ko se temperatura zgornjih plasti zniža pod temperaturo spodnjih, zgornje, ohlajene vodne plasti zamenjajo lažjo vodo iz spodnjih. 
 

Brez svojih posebnih lastnosti bi bila voda pri sobni temperaturi plin.

Vodne mase se premešajo. Pozimi se najbolj ohladijo in zmrznejo zgornje, lažje vodne plasti, gostejše plasti vode s temperaturo okoli 4 °C pa ostanejo na dnu jezera. Voda zmrzuje od površine navzdol, v spodnjih plasteh pa ostane voda tekoča, kar omogoča živim bitjem preživetje.