Ekosistem
Geotermalno kopališče na prostem. Iz vročih kopelih, kjer se kopajo ljudje, se dviga para.

Termalne in termomineralne vode

Termalni in termomineralni izviri so izlivanje skalne vode, ki se zbira v razpokah in votlinah v živi skali. Termalna voda ima višjo povprečno letno temperaturo od srednje letne temperature zraka. Temperatura termalnih vod je odvisna od geotermalne stopnje zemeljskega sloja, hitrosti dviganja in globine, od koder prihaja voda. Hidrogeografija loči med mlačno (20 °C – 25 °C), toplo (25 °C – 32 °C) in vročo vodo (nad 32 °C), v nekaterih izvirih Aljaske, Češke, Italije, Nemčije in Nepala pa voda presega temperaturo 70 °C. V termomineralnih vodah je raztopljena višja vsebnost mineralnih snovi kot v običajni vodi (meja je nad
1 g soli na liter). Mineralne vode se kemično zelo razlikujejo. Poznamo slane, grenke, žveplene, železove in radioaktivne vrelce mineralne vode, slatina pa poimenujemo tiste, v katerih je veliko raztopljene ogljikove kisline. Slovenske mineralne vrelce so odkrili pri iskanju nafte v Moravcih, Periševcih in Banovcih, nahajajo pa se tudi na obrobju Prekmurja in v okolici Rogaške Slatine.