Kemijske lastnosti
pH vrednost je merilo za kislost in bazičnost in se giblje med 0 in 14. pH vrednost vode je pri 25 °C okoli 7, kar pomeni, da je nevtralna.

pH vrednost

pH vrednost je merilo za kislost in bazičnost in se giblje med 0 in 14. pH vrednost vode je pri 25 °C okoli 7, kar pomeni, da je nevtralna, torej ni ne kisla ne bazična. Če v vodi raztopimo kislino, se pH vrednost zniža, če raztopimo bazo, se pH poviša. pH vrednost vode se z naraščanjem temperature nekoliko znižuje. Voda v stiku z zrakom je rahlo kisla, ker raztaplja CO2 iz zraka.
 

Čista pitna voda nima ne okusa, ne barve in ne vonja

pH vrednosti v človeškem telesu so natančno regulirane. pH naše kože je v kislem območju in znaša približno 5,5, medtem ko je pH krvi rahlo bazičen. pH vrednost je pomembna tudi za razvoj in rast drugih živih organizmov, npr. rastlin. Ali veš, da se ameriška borovnica in rododendron v nevtralnih tleh ne počutita dobro, saj za rast potrebujeta kisla tla?