Koliko je pitne vode na svetu?
Podzemno jezero, nad katerim je brezno.

Kje so največje zaloge pitne vode v Sloveniji?

Hidrologi Slovenijo uvrščajo med humidna območja (za razliko od aridnih območij – sušni predeli planeta). Naša dežela je ena izmed bolj vodnatih na evropskem kontinentu, kar pomeni, da se skozi lokalni vodni tok Slovenije pretaka nadpovprečno veliko vode. Slovenija prejema s padavinami in dotokom več vode, kot jo porabi, zato strokovnjaki govorijo o pozitivni letni vodni bilanci. V podzemnih vodah so glavne svetovne zaloge pitne vode in nič drugače ni v Sloveniji. Kraški svet se razprostira kar čez tretjino države, s črpanjem vode iz teh virov pa Slovenija pokrije približno polovico svojih potreb. Največje zaloge podzemne vode so v porečju Save. Površinska voda je bolj izpostavljena onesnaževanju, zato čisto pitno vodo iz teh virov povečini najdemo le še v goratih in gozdnatih predelih. Reke na površju se za pitno vodo črpajo v manjšem obsegu (manj kot desetina porabe), med njimi sta npr. Rižana in Globočec ob Krki.