Človek in voda
Fotografija mesta iz zraka.

Kateri so glavni onesnaževalci vode?

Si vedel, da so danes onesnaženi več ali manj vsi vodni viri od ozračja do podzemnih voda? Intenzivnejše onesnaževanje je posledica industrijske revolucije, ki je povzročila hitrejšo urbanizacijo in rast prebivalstva, stopnja onesnaženosti vodnih virov pa je pokazatelj gospodarskega razvoja, industrijske sestave in tehnološkega napredka določene regije. Velja pravilo, da bolj razvita območja več onesnažujejo. Poznamo tri glavne vire onesnaževanja: industrija, kmetijstvo in gospodinjstva. Industrija porabi četrtino načrpane vode. Predelovalna industrija vodo onesnažuje s strupenimi snovmi in težkimi kovinami, rudarstvo in gradbeništvo s sedimenti in kislinami, proizvodnja hrane pa z organskimi snovmi. Ker v energetiki za hlajenje termoelektrarn in jedrskih elektrarn uporabljajo vodo, ki segreto odvajajo nazaj v vir, se temperatura vode dviga. Kmetijstvo je največji porabnik vode, potroši dve tretjini vse porabljene vode, onesnažuje pa jo z ostanki mineralnih gnojil, pesticidov in naravnega gnoja. Zaradi rabe v gospodinjstvu je opazna višja stopnja organskega in anorganskega onesnaževanja (fosfor).