Ekosistem
Voda iz podzemnih sistemov na površje privre v obliki izvirov. Na fotografiji je struga potoka v gozdu. Voda se preliva čez kaskado.

Kaj je podzemna voda?

Si vedel, da je kar tretjina vse sladke vode skrita pod površjem? Takšni vodi rečemo podzemna ali podzemeljska, vanjo pa uvrščamo tudi termalne in termomineralne izvire. V zemeljski skorji se sklene pomemben del popotovanja vode skozi vodni krog. Podzemna voda nastaja s pronicanjem padavinske vode skozi kamnine. Voda se zadržuje na neprepustnih plasteh globoko pod površjem, od koder jo črpamo za pitje. Skalna (votlinska) voda je značilna predvsem za kras, kjer se voda zbira v razpokah in votlinah v živi skali. Zaradi vsebnosti CO2 raztaplja apnenec in tako oblikuje sistem podzemnih jezer, rek in potokov, ki nato iz izvirov ponovno privrejo na površje.