Naravni pojavi
Ledeniški jezik na stiku z morjem.

Gostota

Ko tekočino ohlajamo, se zmanjšuje njen volumen, kar velja tudi za vodo. Voda pa ima posebno lastnost: njena gostota je najvišja pri 4,5 °C, to je nad njenim zmrziščem. Pri 4,5 °C je volumen vode najmanjši in gostota največja. Kaj pa se zgodi, če vodo še nadalje ohlajamo? Njen volumen se nepričakovano povečuje in gostota znižuje, zato voda postaja lažja. Pri 0 °C ima led nižjo gostoto od tekoče vode in zato plava na njej. Gostota ledu pri 0 °C je kar za 9 % manjša od gostote vode pri isti temperaturi. Za strukturo ledu so značilne praznine, ki se zapolnijo ob taljenju, zato se gostota s prehodom v tekočo fazo poveča. Upadanje gostote vode od 4,5 do 0 °C povezujemo s povečevanjem dolžine vodikove vezi, njena struktura pa je že podobna 'razrahljani' strukturi ledu.