Ekosistem
Organizmi v naravi so med seboj in v odnosu do okolja v ravnovesju.

Ekosistem

Poleg svetlobe, zraka, toplote in mineralnih snovi, spada voda med nežive dejavnike okolja. Skupaj z živimi dejavniki in energijo, pa tvorijo ekosistem. Med seboj in v odnosu do okolja so organizmi v naravi v biološkem ravnovesju. Najpomembnejši zunanji dejavnik, ki vpliva na ekosistem, je podnebje. Od količine padavin in temperature je namreč odvisno, koliko vode je na voljo v ekosistemu.

V ekosistemu je veliko različnih življenjskih okolij – jezera, ribniki, oceani, puščave in gozdovi. Ljudje kot edina živa bitja nastopamo v vseh ekosistemih. Lahko rečemo, da je Zemlja naš največji ekosistem. Ekosistem se začne s proizvajalci, nadaljuje z uporabniki in konča z dekompozitorji, ki odmrle rastline, živali in njihove izločke spremenijo v ogljikov dioksid, vodo in minerale. Tako se celoten cikel zaključi in hkrati začne znova.