Vodovarstvena območja
Zemljevid vodovarstvenih območij v Ljubljani in okolici.

Vodovarstvena območja

Mestna občina Ljubljana leži na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja in deloma Ljubljanskega barja. Vodovarstvena območja se delijo na območja zajetij in na notranja območja, na njih pa veljajo bolj ali manj stroge omejitve ter prepovedi določenih dejavnosti v prostoru.