Stanje vode

Stanje vode v Ljubljani

Stanje vode se dnevno spreminja, zato smo podatke zbrali v aplikaciji, ki jih dnevno osvežujemo. Prikazane so dnevne spremembe nivoja podzemne vode ter podatki o trenutnem pretoku in vodostaju Save (Šentjakob).