Pot vode

Pot vode

Kateri so sestavni deli vodovodnega in kanalizacijskega omrežja? Na shemi poti pitne in odpadne vode si oglej, kako zajemamo vodo v vodovodno omrežje, kako potuje do tvojega doma in kam odteče, ko jo porabimo v gospodinjstvu.