Pitniki

Pitniki

Pitniki v Ljubljani obratujejo v pomladnih in poletnih mesecih. Priključeni so na osrednji vodovodni sistem Ljubljane in so ves čas delovanja vključeni v redni notranji nadzor pitne vode upravljavca vodovoda.

Naloži si aplikacijo TAP WATER LJUBLJANA na svoj telefon.

Aplikacija deluje le v angleškem jeziku.

Naloži si aplikacijo preko: