JP Vodovod-Kanalizacija
Zemljevid Ljubljane z okolico, kjer je označeno osem oskrbovanih območij.

Oskrbovalna območja

Pregled občasnih preskušanj pitne vode v prostoru si lahko pogledate na spletni stani JP VOKA SNAGA, in sicer v rubriki Grafični pregled rezultatov občasnih preskušanj pitne vode. Oskrbovalna območja, s katerih doteka pitna voda na tvoj naslov pa so našteta tudi spodaj:

Kleče: Bežigrad, Ježica, Kleče, Šiška, Koseze, Vodmat, Zelena jama, Kodeljevo, Center, Poljane, del Rožne doline, Prule, Nove Jarše, severni del BTC-ja 

Šentvid: Rašica, Gameljne, Šmartno, Tacen, Brod, Vižmarje, Šentvid, Gunclje, Stanežiče, Medno, Dvor, Pržan, Dolnice, Glince, Podutik, Dravlje, Kamna Gorica, Trata, Toško Čelo

Jarški prod: Črnuče, Dobrava pri Črnučah, Nadgorica, Podgorica, Šentjakob, Brinje, Beričevo, Videm, Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri Dolu, Zajelše, del Podgore, Dolsko, Petelinje, del Kamnice, Vinje, Hrib, Osredke, Senožeti, Laze pri Dolskem

Brest: del Vrhovcev, Kozarje, Bičevje, Komanija, Podsmreka, Hauptmance, Rakova Jelša, Sibirija, del Viča, Murgle, naselja ob Tržaški cesti od Dolgega mostu do Brezovice, Črna vas

Hrastje, Kleče: del Most, Fužine, Studenec, Spodnja Hrušica, Zgornja Hrušica, Bizovik, Dobrunje, Zadvor, Sostro, Sadinja vas, Zavoglje, Vevče, Spodnji in Zgornji Kašelj, Zalog, Polje, Novo Polje, Zadobrova, Sneberje, Hrastje, Podgrad

Kleče, Brest: del Viča, del Vrhovcev, del Rožne doline, Trnovo, Brdo, Bokalci, Grič

Kleče, Hrastje: del Most (Golovec), Štepanjsko naselje in Štepanja vas

Kleče, Brest, Hrastje: Rakovnik, Galjevica, Ilovica, Rudnik, Lavrica, Škofljica, Babna Gorica, Lanišče, Lisičje, Daljna vas, Srednja vas, Zadnja vas, Gumnišče, Glinek, Gorenje Blato, Zalog pri Škofljici, Klanec, Orle, Hrastarija

Kleče, Jarški prod: Tomačevo, Jarše, Obrije, del Šmartnega ob Savi