JP Vodovod-Kanalizacija
Nekdo s skodelico zajema vodo iz studenca.

Kako si JP VOKA SNAGA prizadeva za varovanje vodnih virov?

JP VOKA SNAGA aktivno sodeluje pri izobraževanju in ozaveščanju o odgovorni rabi vodnih virov. S spodbujanjem pobud za trajnostno gospodarstvo, z ozaveščanjem o odgovorni potrošnji in ohranjanju naravnih virov želimo spodbuditi posameznike, da bi se odgovorno odločali in se izogibali ali pa vsaj zmanjševali porabo potrošniških dobrin in predvsem nevarnih snovi v gospodinjstvih ter s svojimi vsakodnevnimi aktivnostmi kar najmanj obremenjevali okolje. Odločevalce, ki ravnajo s prostorom, spodbujamo k trajnostnemu ravnanju s strokovnimi argumenti, ki jih predstavljamo jasno in razumljivo. Prizadevamo si za zaupanje uporabnikov pitne vode. Ker je pitna voda v Ljubljani za uživanje varna, spodbujamo pitje vode iz pipe tudi s postavitvijo številnih pitnikov v mestu, kjer si lahko vsakdo natoči kozarec ali napolni stekleničko osvežilne vode in tako prispeva k skupnemu cilju za bolj odgovorno in razumno porabo vseh virov na Zemlji.