JP Vodovod-Kanalizacija
Vodohran na Rožniku je mala kamnita hiška, ki jo obdaja zelenica.

Kako je nastal ljubljanski vodovod?

Zgodovina preskrbe vode v Ljubljani sega v rimsko Emono. Si se že sprehodil po interaktivnem zemljevidu Emone? V njem izveš več o uporabi vode v antičnih časih. Rimljani so zgradili vodovod, ki je tekel od Podutika ob Rožniku do severnega dela Emone, odpadna voda pa je po zbirnih kanalih odtekala v Ljubljanico. Nekateri zapisi navajajo, da je bil del rimskega vodovoda v uporabi do potresa v 16. stoletju. Meščani so se kasneje z vodo oskrbovali iz studencev in vodnjakov, a je zaradi širitve mesta upadla kakovost pitne vode. Javni mestni vodovod so svetniki načrtovali konec 19. stoletja in je pomenil pomemben tehnološki napredek Ljubljane. Pri izgradnji je imel zasluge župan Ivan Hribar, ki je naročil obsežno hidrogeografsko študijo. Določili so smer podzemne vode in izdelali prvo karto hidroizohips. Na podlagi ugotovitev so začeli z gradnjo črpališča Kleče in rezervoarja na Rožniku. Leta 1890 je voda pritekla v prve hiše. Od osemdesetih let 20. stoletja se število vodnih virov ljubljanskega vodovoda pomembneje ne spreminja, čeprav se njegov obseg širi.