Zamašitev kanalizacije
Pri čiščenju kanalizacijskih cevi s premerom 1100 mm uporabljamo sisteme za čiščenje z visokim tlakom vode.

Zamašitev kanalizacije

V kanalizaciji žal pogosto najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne vode, škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali napravam na kanalizacijskem sistemu, lahko pa celo spremenijo sestavo odpadne vode do takšne mere, da se upočasni ali povsem zavre biološka stopnja čiščenja na čistilni napravi. Te snovi so lahko nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje.

V primeru okvare na kanalizacijskem omrežju ali za naročilo čiščenja kanalizacijskega priključka pokliči brezplačno modro telefonsko številko 080 8652 ali telefon dežurne službe 01 58 08 212.