Odsotnost od doma
Avtodom, ki je parkiran na morski obali.

Odsotnost od doma

V interni vodovodni napeljavi so vgrajeni materiali različnih kakovosti, ki so lahko vir onesnaževal, na primer ob koroziji. V interni vodovodni napeljavi se ob zastajanju vode poviša njena temperatura, kar predstavlja tveganje za razvoj mikroorganizmov.