Neskladnost pitne vode
Fotografija mesta iz zraka. Ob naselju teče veletok, ki ima rečne okljuke in manjše otoke.

Kje je najbolj kakovostna voda v Sloveniji?

Kako sploh določimo kakovost vode? V Sloveniji se monitoring vode izvaja od leta 1965, v evropskem kontekstu pa kakovost določajo vodne smernice ali direktive. Gre za merjenje fizikalnih in kemijskih lastnosti vode, glede na mejne vrednosti snovi v njej pa jo strokovnjaki razvrstijo po namenu uporabe v pitno, kopalno ali industrijsko vodo. Voda je topilo, zato so njene fizikalne in kemijske lastnosti odraz litološke zgradbe območja, po katerem teče. Zaradi človeškega delovanja se v okolje vnašajo snovi, ki se v vodi sploh ne nahajajo ali pa je njihova prisotnost v zelo majhnih vrednostih, čemur pravimo onesnaževanje. Vse te snovi merijo strokovnjaki, kadar želijo uvrstiti vzorec vode iz merilnega mesta v enega od štirih kakovostnih razredov. Najbolj kakovostna voda je uvrščena v prvi razred, v Sloveniji je to izvir Kamniške Bistrice, sledita mu izvira Soče v Trenti in Save Dolinke v Podkorenu.