Neskladnost pitne vode
Centralna čistilna naprava Ljubljana iz zraka.

Kako čistimo odpadno vodo?

Čiščenje odpadne vode je eden od ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja. Govorimo o obdelavi odpadne vode gospodinjstev in industrijskih obratov, ki jo v čistilnih napravah opravljajo z različnimi postopki. Kateri postopki za obdelavo odpadne vode se torej izvajajo v čistilnih napravah? Komunalne čistilne naprave čistijo vodo na tri načine: primarno ali mehanično, sekundarno ali biološko in terciarno čiščenje. Lahko bi rekli, da tehnologija posnema naravne procese čiščenja vode. Odpadne vode tečejo v čistilno napravo, kjer se v prvem koraku s fizičnimi procesi zmanjša vsebnost trdnih odpadkov. V drugem delu čistilne naprave poteka biokemična obdelava, pogosto s pomočjo bakteriološke razgradnje in kloriranjem ali dezinfekcijo. V Sloveniji se kloriranje in dezinfekcija pri sekundarnem čiščenju redko izvajata, namesto klora se lahko uporablja UV dezinfekcija. Terciarno čiščenje je vrsta postopkov za izločanje nitratov in fosfatov z namenom preprečevanja kopičenja hranil v odvodnikih in zmanjševanja evtrofikacije.