Zamašitev kanalizacije

Kaj ne sodi v odtok?

V odtok in kanalizacijski sistem ne sodijo:

odpadna olja in naftni derivati; gradbeni odpadki; barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, fitofarmacevtska sredstva in zdravila; trdni odpadki, kot so nogavice, čistilna volna, kosi tekstila, drobni plastični predmeti, papir in embalaža; organski odpadki, kot so ostanki hrane in pokošena trava; vsebine septičnih jam.

Preveri svoje znanje v sekretologiji!