Vodni viri
Velika jadrnica v marini. Fotografija je posneta ponoči.

Zakaj moramo varovati vodne vire?

Voda je sestavni del Zemlje. Od nje smo odvisna vsa živa bitja, vpliva pa tudi na geološke in podnebne procese. Posegi za varovanje vodnih virov so zato del splošne ekologije, ki postaja vodilo našega obnašanja na planetu. Voda velja za obnovljiv vir, a jo zaradi eksplozije prebivalstva v zadnjem stoletju izrabljamo hitreje, kot se lahko obnavlja. To dejstvo je spodbuda za sledenje načelom trajnostnega razvoja, ki se jim je razviti svet že zavezal. Tehnološki napredek je izrabo virov še pospešil, znanost pa opozarja na to, da moramo usklajevati porabo z naravno obnovljivostjo in tako zaščititi okolje. Vse to je povezano z nivojem kvalitete življenja, ki mora postati skupni dogovor vseh prebivalcev planeta. Zaradi vedno bolj očitne krhkosti okolja kvaliteta življenja ne sme več temeljiti na nepremišljeni potrošnji, saj kot družba nosimo odgovornost, da živimo na razumen način in s tem bomo tudi zanamcem omogočili udobno bivanje na našem planetu.