Povprečna poraba
Deklica z vrtno cevjo zaliva zelenjavo, ki raste v gredici.

Povprečna poraba

V svetovnem merilu črpamo vodo iz podzemnih virov veliko hitreje, kot so se sposobni obnavljati. Slovenija je bogata z vodo, zato večjih težav pri preskrbi s pitno vodo nimamo, razen lokalno in občasno. Da bo potrebam različnih uporabnikov virov vode (preskrba s pitno vodo, kmetijstvo, industrija itd.) zadovoljeno v različnih razmerah, tudi izjemnih, pa je treba z vodo dobro gospodariti. Naraščajoče onesnaževanje in intenzivna raba povečujeta potrebo po odgovornem ravnanju in skrbnem načrtovanju prihodnje rabe vode.