Virtualna voda
Balon na topel zrak lebdi nad morjem.

Kaj je virtualna voda?

Virtualna voda se porabi med proizvodnjo vseh vrst izdelkov. Vode v gospodinjstvu ne porabljamo le za pomivanje, pranje, čiščenje in osebno higieno, temveč posredno tudi z nakupovanjem teh proizvodov. Vodni odtis posameznika je torej skupna količina posredno in neposredno porabljene vode, v razvitem svetu pa dosega 5.000 litrov dnevno na prebivalca. Virtualno vodo razdelimo na tri komponente: zeleno, modro in rjavo. Zelena je količina padavinske vode, ki izhlapi med proizvodnim procesom. Največ se je porablja v kmetijstvu. Modra je količina vode, ki je porabljena med proizvodnim procesom in jo vračamo na mesto črpanja. Ta se nanaša predvsem na industrijo. Rjava komponenta pa je količina vode, ki jo med proizvodnjo onesnažimo. Več o tem, koliko virtualne vode je skrite v izdelkih, lahko izveste v aplikaciji Virtualna voda.