Povprečna poraba
Kuhinjsko korito v katerega teče voda iz pipe.

Kaj je poraba vode?

S porabo vode strokovnjaki poimenujejo antropogeni poseg v vodno bilanco nekega področja v določenem času. Pri tem razlikujejo med načrpano in porabljeno vodo. Načrpana voda je iz podzemnih in površinskih virov odvzeta celotna količina vode, ki se prek vodovoda dovaja do uporabnika. Porabljene vode je manj, saj izključuje izgube vode v vodnem omrežju ter izhlapevanje. Te izgube so v Sloveniji približno 40 %. Na mestu črpanja torej človek pridobiva vodo, ki jo po uporabi večino vrne nazaj v reke in jezera. Človeško dejavnost si zato lahko predstavljaš kot ovinek vode v njenem naravnem vodnem krogu. Po industrijski revoluciji so se mesta intenzivneje razvijala, povečevalo se je tudi prebivalstvo. Skladno s tem je poraba vode skokovito naraščala. Z vodo še vedno ravnamo preveč potratno, zato so vodni viri onesnaženi, nekateri predeli sveta pa imajo velike težave pri oskrbi s pitno vodo. Posledice porabe strokovnjaki opazujejo v porušenih vodnih bilancah regij in zmanjšani kakovosti vode.