Človek in voda
Razgibana rečna struga in deroča reka.

Raba in onesnaževanje tekočih voda

Že od prvih civilizacij so ljudje poseljevali rečne doline in izkoriščali reke za namakanje kmetijskih površin in druge gospodarske dejavnosti. Rečne vode še danes v veliki meri uporabljamo za namakanje, površine polj pa se skozi razvoj skupaj z rastjo prebivalstva povečujejo. Razmah kmetijstva je povzročil gradnjo velikih jezov ter vodnih zbiralnikov. Druga posledica je zasoljevanje prsti, zaradi katere se slabša rodovitnost. Vodni tok je v preteklosti poganjal mline in žage, danes pa ga izkoriščamo v hidroelektrarnah za pridobivanje električne energije. Že od prazgodovine človek reke uporablja za promet in ribolov. Promet po rekah je povezal notranje dele celin z obalnimi morji, zaradi prekomernega ribolova pa so danes populacije rib ogrožene ali celo izginjajo. Z dvigom življenjskega standarda se je kasneje razvil turizem. Rafting, kanjoning, športni ribolov itd. so v gospodarsko razvitih državah dejavnosti, s katerimi si ljudje popestrijo prosti čas.